Audiovizuální technika

 • Nabízíme :
  • Systémy sloužící k objektivní prezentaci obrazu a zvuku různé povahy a charakteru. Jsme připraveni zákazníkovi nabídnout, navrhnout či projekčně zpracovat návrhy řešení a možnosti realizace celé řady audiovizuální techniky. Naši pracovníci jsou na základě své odbornosti schopni bez problémů vyřešit i speciální požadavky alternativních způsobů řešení prezentační techniky.

Evakuační rozhlas (ER)

 • Nabízíme :
  • Návrh, realizaci a oživení systému
  • Proškolení uživatelů systému
  • Záruční i pozáruční servis a pravidelné revize
  • Analýza, návrh a řešení systémů rozhlasu se odvíjí od situace v legislativní oblasti, v koordinaci s představou a požadavky zákazníka. Instalované systémy významných výrobců představují pro zákazníka jistotu kvalitního perspektivního systému, který je realizován v souladu s požadavky aktualizovaných norem ČSN/EN

Strukturované kabeláže

 • Nabízíme :
  • Návrh, dodávku, výstavbu datových a komunikačních sítí. Komplexní instalace certifikovaných systémů v rozsahu malých instalací, velkých či rozsáhlých do mnoha tisíc přípojných portů.

Přístupové systémy (EKV/ACS)

 • Nabízíme :
  • Návrh, realizaci a oživení systému v oblasti jednoduchých i rozsáhlých autonomních přístupových systémů
  • Proškolení uživatelů systému
  • Záruční i pozáruční servis a pravidelné revize

Kamerové systémy (CCTV)

 • Nabízíme :
  • Návrh, realizaci a oživení systému
  • Proškolení uživatelů systému
  • Záruční i pozáruční servis a pravidelné revize
 • Analogový nebo IP kamerový systém ?
 • Analogové kamery :
  • starší technologie
  • nižší rozlišení
  • nižší cena kamery (ale ne vždy nezbytně i celého systému)
  •  komplikovanější vzdálený přístup
  •  speciální kabely a složitější propojení u větších systémů
 • IP kamery :
  • dynamický vývoj a nové vlastnosti
  • ostrý obraz s vyšším rozlišením jednodušší a levnější instalace (přenos dat i napájení kamery pouze po jednom kabelu)
  • přímý vzdálený přístup
  • vnitřní inteligence kamery (např. upozornění na pohyb v obraze)
  • vyšší zabezpečení systému
  • otevřenost (systém lze rozšiřovat o různé senzory a externí zařízení)
  • obousměrný přenos zvuku

Požární systémy (EPS)

 • Nabízíme :
  •  Návrh, realizaci a oživení systému
  •  Proškolení uživatelů systému
  •  Záruční i pozáruční servis a pravidelné revize
  •  Námi instalované systémy ESSER, LITES, řeší spolehlivě požadavek na včasnou detekci vznikajícího požáru. Jejich realizaci provádíme v souladu s požadavky závazných norem ČSN, EN a souvisejících předpisů.

Zabezpečovací systémy (EZS)

 • Nabízíme :
  • Návrh, realizaci a oživení systému
  • Proškolení uživatelů systému
  • Záruční i pozáruční servis a pravidelné revize
  • Pomůžeme zákazníkovi s výběrem či návrhem systému v souladu s jeho požadavky a možnostmi.